Egaliseren

Sinds de jaren negentig zijn we actief in het egaliseren.
Wij beschikken over:

-2 dozerbakken.
-3 meter breed vlakbord.
-Mini kilverbak.
-Diepploeg. 

Als u van plan bent om uw percelen grondig aan te gaan pakken, laat  ons u eerst informeren over wat wel en niet mogelijk is met uw grond. Wij hebben ruime ervaring op dit gebied. Wij kunnen eerst een hoogte kaart maken door middel van  laser of GPS en naar aanleiding daarvan maken wij een plan van aanpak  en doen wij een kostenberaming.

volle bakken trekken

kilveren met wiel- en rupstrekker

Het egaliseren gebeurt met grote rupstrekkers en wieltrekkers. Door middel van laserbesturing zijn wij in staat het perceel op de centimeter nauwkeurig vlak, afschot en in een dakprofiel te leggen.