Bieten

Wij kunnen alle voorkomende werkzaamheden in de bietenteelt voor u verzorgen.
Om een egaler zaaibed te krijgen, wordt steeds meer met de 4 meter brede sneleg gewerkt. Door schoffeltanden en een aantal verkruimel rollen kan er op de juiste diepte gewerkt worden. Bijkomend voordeel is dat deze methode zeer snel en efficiënt is. Ook met bieten zaaien gebruiken we RTK-GPS om elke vierkante centimeter optimaal te kunnen benutten. Het resultaat is een kaarsrechte zaairegel. In de rest van het seizoen levert dit veel profijt op als we bijvoorbeeld worden ingezet met tunnelspuiten (aardappelopslag/vuil) en schoffelen. Voor het rooien van de bieten hebben we in totaal 5 rooiers klaarstaan:

Bieten zaaien

  • Agrifac Big Six rooier, uitgerust met de nieuwste zeer lage druk banden van Trelleborg, speciaal ontwikkeld voor grote oogstmachines, om de bodem zoveel mogelijk te ontlasten.
  • Agrifac Quatro, een kleine lichtgewicht bietenrooier op rupsen met een bunkerinhoud van 12 ton. Deze machine is voorzien van een poetseras.
  • Agrifac Exxact OptiTraxx, een tweede lichtgewicht rooier op rupsen, waar een nieuwe 16 tons bunker opgebouwd is.
  • Twee fasen rooier.
  • Speciale voederbieten rooier.

Alle rooiers (behalve de voederbieten rooier) zijn voorzien van oppelwielen, voor een optimale reiniging en minder puntbreuk. Ook het aan de hoop rijden van de bieten kunnen we voor u verzorgen met onze kippers, die voorzien zijn van de grootste lage druk banden.

Big Six

Quatro

Exxact