VCA Certificering

Op 18 januari 2021 is het Veiligheids Managementsysteem van Loonbedrijf Sturm-Jacobs B.V. uit Wieringerwerf beoordeeld aan de hand van de norm VCA* 2017/6.0..
Als gevolg van de huidige COVID-19 crisis en de bijbehorende beperkende maatregelen werd deze tussentijdse surveillance audit deels remote uitgevoerd door Ferre Koopman namens NCI uit Oostvoorne.
Tijdens de audit zijn wel twee projectlocaties bezocht waar de toepassing in de praktijk beoordeeld werd, rekening houdend met alle RIVM voorschriften.
Alle beoordeelde procedures en registraties en de toepassing daarvan voldeden nog steeds voldoende aan de norm.
Pim Sturm, Cindy Sturm-Jacobs en en alle overige betrokken medewerk(st)ers zijn blij met dit mooie resultaat.