Primeur: uien zaaien op rupsen.

Met het zaaiseizoen 2010 in volle gang zijn wij trots te kunnen aankondigen dat de eerste uien gezaaid op rupsen inmiddels in de grond zitten! 

De 1.80 meter Agricola zaaimachine staat op Westtrack rupsen om de bodemdruk te verlagen tot 200 gram / cm2. De structuur van de grond blijft hierdoor in tact waardoor de uien niet belemmerd worden in hun groeiproces. Deze machine is uitgerust om vloeibare kunstmest  naast de regel in de grond te brengen. Met deze zaaier worden 7 regels per bed gezaaid. Hierdoor kan er meer wind en licht tussen de rijen komen.

Een plaatje!

Met 1.80 meter hebben we 8 % meer veldbenutting. Hierdoor hebben de uien iets meer de ruimte om vrij te groeien in vergelijking tot zaaien op 1.50 meter (rekening houdend met dezelfde zaaieenheden). Als er niet met brede banden wordt gespoten, dan zullen wij de spuitsporen op 1.50 meter leggen. Met rooien zullen we deze spuitsporen met een 1.50 meter rooier rooien om geen uien te verliezen in de sporen. 
Verder is deze combinatie uitgerust met RTK-GPS. Wij zijn in staat om via GPS plaats specifiek te kunnen bemesten om een egaler gewas te creëren.